Välkommen till Ecfio

Ecfio AB är en konsultbyrå som erbjuder tjänster inom system- och programutveckling av IT-system och mer produktnära system.

Vi drivs av att tillsammans med våra kunder maximera värdet i det vi utvecklar. Det lyckas vi ofta med, inte bara genom lång branscherfarenhet utan framförallt genom att analytiskt förstå användarnas behov.

Ecfio bildades under hösten 2014.

Vår filosofi

Arkitektur är vår ledstjärna

Ecfio brinner för arkitekturen i system. Kittet mellan funktioner i produkten och mellan tvärfunktionella områden som mjukvaru-design, user experience samt färg och form. Och att optimera detta för alla intressenter.

För att lyckas använder vi bl.a tekniker som Use Cases och olika diagramtyper ur UML-standarden, allt beroende på komplexiteten i produkten. Vi är också övertygade om att ett agilt arbetssätt är den effektivaste arbetsprocessen.
- "We gladly adapt to standardized agile process methods, but strongly avoid to adopt them".

Vi utvecklar för alla intressenter

En produkt är inte bara byggd för den primära användaren. Den behöver oftast supportas och underhållas vilket ställer krav på att den strukturella designen som skall vara lätt att förstå och sätta sig in i. Den behöver förmodligen också var anpassningsbar mot omgivningens förändringar, dels hårda och tekniska men också förändrade beteendebehov.

Ecfio lutar sig emot en arbetsmetodik där vi inte släpper igenom fundamentala och ofta lättuppfyllda krav från instressenter. Utifrån 80/20 regeln, eller paretoprincipen, vill vi rangordna alla värden och fokusera på de delar som genererar mest. Och låt oss göra det för ALLA intressenter som har en anknytning till lösningen!

Jobbar inte alla så?

Fortfarande, femton år efter millennieskiftet, är det åtskilliga It-projekt som får klassas som misslyckade. Produkter uppfyller ofta inte elementära krav pga. att man i utvecklingsprocessen, medvetet eller omedvetet, tror sig kunna hitta genvägar. Tidigt väljs, eller snarare gissas, en teknisk lösning trots att man inte fullt ut känner till mottagarnas behov.

Allt för ofta skapas öar av funktioner som sedan skall i ett för sent stadie skall sättas samman till en logisk enhet. "Pust”, vad det låter svårt - och dyrt.

Genomförda projekt

Vi har som exempel både utvecklat en klientapplikation mot Dun & Bradstreets GIDS samt ett antal integrationer och plugin till CRM-systemet SuperOffice. Läs mer om dem här.

Map4You

Kartvy i ett CRM-system

D&B Link

Klient mot Dun & Bradstreet GIDS

GeoPad - Säljkonfigurator

Integration mot SuperOffice

Tjänster

Ecfio erbjuder tjänster inom följande områden

Utveckling och integrationer

Ecfio har en samlad lång erfarenhet inom ny- och vidare-utveckling, integrationsarbeten samt test. Vi har en gedigen teknisk kompetens och använder gärna tekniker som
.Net, C#, Asp.Net, Python, PHP, C++, Qt, C, Git, (T-)SQL, SSRS, Javascript, HTML5, Css3, AngularJS, mm.

Vi arbetar primärt på Windows- och Linux-plattformar och har också god kunskap kring integration med CRM-systemet SuperOffice.

Arkitektur med kravanalys

Ecfio strävar efter att jobba utifrån en arkitekturell metodik inom utvecklingsprojekt.
Vi vill…
1  Identifiera alla intressenter såsom slutanvändare, underhållspersonal, supportpersonal, men även nuvarande eller kommande utvecklare. 2  Analysera och inventera alla intressenters viktigaste behov. 3  Välja en initial produktdesign ur alla viktiga perspektiv - tekniska, beteendemässiga, grafiska osv. 4  Återkoppla till intressenter tidigt och iterera fram en lösning som konfirmerar att de viktigaste behoven är uppfyllda.

Projektledning och teknisk planering

Ecfio erbjuder också tjänster inom teknisk projektledning, tekniska förstudier eller andra typer av koordinerings- eller planeringsuppdrag

Kontakta oss

Ta väldigt gärna kontakt med oss och låt oss se hur vi kan vara ett stöd i ert utvecklingsprojekt